Croeso gan y Prif Swyddog Tân

Atal tanau yn ymwneud ag ysmygu

 

Mae nifer y bobl sydd yn ysmygu yng Nghymru wedi gostwng yn gyson dros y ddegawd ddiwethaf, a'r mis yma byddwn yn nodi Diwrnod Dim Ysmygu sydd yn annog pobl ar hyd a lled y wlad i roi’r gorau iddi unwaith ac am byth.

 

Rydw i yn croesawu’r cynnydd yn y nifer y bobl sydd yn penderfynu rhoi’r gorau i ysmygu gan fod ysmygwyr yn llawer mwy tebygol o ddioddef tân yn y cartref.

 

Yn aml iawn, mae tanau yn y cartref a achosir gan ddefnyddiau ysmygu hefyd yn cynnwys ffactorau cyfrannol eraill, megis yfed alcohol - ond mae sigaréts yn beryglus ynddynt eu hunain, a phan gyfunir hwy ag esgeulustod neu flinder gallant arwain at drychineb.

Darllenwch fwy yma

Newyddion diweddaraf

Mwy o newyddion

Rydym nawr yn recriwtio

Darllen Mwy

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen