Croeso gan y Prif Swyddog Tân

Diogelwch Simnai

Mae’r hydref wedi cyrraedd ac rydym yn annog trigolion i gadw cyngor diogelwch tân sylfaenol mewn cof cyn cynnau tân am y tro cyntaf .

Gellir atal y rhan fwyaf o danau simnai ac felly mae’n bwysig cadw’ch hun a’ch teulu’n ddiogel  drwy wneud popeth o fewn eich gallu i leihau’r perygl o dân.

Y prif reswm dros y tanau hyn oedd stofiau maint anghywir neu rai a oedd wedi eu gosod yn wael, simneiau wedi blocio a defnyddio pren gwlyb mewn stofiau coed.

Gallwch gymryd nifer o ragofalon syml i wneud yn siŵr bod eich cartref yn ddiogel rhag tân cyn cynnau tân.

Cychwynnwch feddwl am ddiogelwch simnai drwy gyflogi glanhawr simnai proffesiynol sydd wedi cofrestru gyda Chymdeithas Genedlaethol y Glanhawyr Simnai.  Gall simnai sydd heb ei glanhau’n rheolaidd gynyddu’r risg o dân ac fe all hefyd achosi gwenwyn carbon monocsid.

Dylid glanhau simneiau yn rheolaidd, ac nawr yw’r adeg delfrydol i wneud hynny cyn fisoedd oer y gaeaf a chyn i chi ddechrau defnyddio’ch simnai yn rheolaidd. 

 

 

 

 

Darllenwch fwy yma

Newyddion diweddaraf

Mwy o newyddion

Rydym nawr yn recriwtio

Darllen Mwy

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen