Croeso gan y Prif Swyddog Tân

Mynd i’r afael â thanau bwriadol

Wrth i’r dyddiau ymestyn a’r tywydd gynhesu, rwyf yn erfyn ar i rieni sicrhau eu bod gwybod beth mae eu plant yn ei wneud a’n helpu i atal tanau bwriadol.

Mae tanau bwriadol yn peryglu bywydau’r cyhoedd a’n diffoddwyr tân, oherwydd ei bod yn atal ein criwiau rhag ymateb i argyfyngau gwirioneddol mor gyflym ag arfer. Maent hefyd yn costio miloedd o bunnoedd i’r economi. 

 

Gweithio gyda Phartneriaid

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi bod yn gweithio’n galed i leihau achosion o losgi bwriadol dros y blynyddoedd diwethaf trwy dîm arbennig ar y cyd â Heddlu Gogledd Cymru, sef y Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol – mae’r tîm yn gweithio tuag at  Strategaeth Lleihau Llosgi Bwriadol Cymru Gyfan sy’n rhoi ffocws clir i  unigolion a sefydliadau sydd yn cydweithio i leihau tanau bwriadol ledled Cymru.  

 

Mae cydweithio, gwaith aml-asiantaeth a gweithio gyda’r gymuned yn rhan allweddol o’r strategaeth a byddwn yn parhau i weithio gyda’n gilydd i fynd i’r afael â’r broblem yma, a byddwn yn lansio strategaeth  newydd yn fuan iawn.  Drwy gydweithio i fynd i’r afael â thanau bwriadol rydym wedi dangos bod addysg a gwaith ataliol yn allweddol er mwyn gwneud gwahaniaeth positif. 

 

Mae’n drosedd

Mae cynnau tanau yn fwriadol yn drosedd ac mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn gweithio gyda Heddlu Gogledd Cymru i fynd i’r afael ag achosion o losgi bwriadol.

Cewch ddilyn ein hymgyrch i leihau tanau bwriadol yn y cyfryngau cymdeithasol #helpwchiataltanaubwriadol ac ar ein gwefan www.gwastan-gogcymru.org.uk

Ewch i’n tudalen You Tube, nwalesfireservice, i wylio’r fideos ‘Noson Fythgofiadwy’ a Llosgi’ch Dyfodol’, sydd yn dangos canlyniadau trychinebus cynnau tanau yn fwriadol.

Adrodd am danau bwriadol

Os oes gennych chi wybodaeth am droseddau o’r fath fe’ch cynghorwn i alw Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu ffoniwch 101.

 

 

Darllenwch fwy yma

Newyddion diweddaraf

Mwy o newyddion

Rydym nawr yn recriwtio

Darllen Mwy

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen