Croeso gan y Prif Swyddog Tân

 

Dechrau’r flwyddyn newydd gyda diogelwch mewn cof

Bydd nifer ohonom wedi gwneud adduned Blwyddyn Newydd ddechrau’r mis – faint ohonoch sydd wedi cadw’r addewidion hyn? Un adduned yr ydw i’n gobeithio y bydd trigolion ledled y rhanbarth yn ei chadw yw adduned i amddiffyn eu cartrefi drwy wrando ar gyngor diogelwch sylfaenol.

Cawsom nifer o danau difrifol a thrasig yn 2018 - felly rwyf yn erfyn ar y cyhoedd i weithio gyda ni i wneud 2019 mor ddiogel â phosibl.

Fe all gosod larwm mwg achub eich bywyd

Y cyngor pwysicaf y gallaf ei roi i chi yw sicrhau bod gennych larymau mwg gweithredol yn eich cartref a’ch bod yn  eu profi’n rheolaidd. Fe all larwm mwg roi cyfle i chi fynd allan mewn achos o dân, a rhoi rhybudd cynnar o dân er mwyn galluogi i ddiffoddwyr tân ei ddiffodd cyn iddo ledaenu.

Y llynedd gwelsom sawl enghraifft o allu larymau mwg i rybuddio trigolion, megis y tân hwnnw yn Llanfairynghonwy, Ynys Môn ym mis Chwefror y llynedd lle cafodd dyn yn ei 80au ei rybuddio am dân trydanol yn ei gartref.  Roedd y  larymau hyn wedi cael eu gosod gan ddiffoddwyr tân fel rhan o archwiliad diogel ac iach rhad ac am ddim a gafodd ei gwblhau yn yr eiddo.

Mae larymau mwg yno i’ch amddiffyn chi a’ch anwyliaid, ond  mae nifer o bobl yn eu gosod ac yna’n anghofio amdanynt, ac mae’n bosib nad ydynt yn ymwybodol bod eu larwm wedi cyrraedd diwedd ei oes.

Felly cofiwch gadw’ch larymau mewn cyflwr gweithredol da a phrofwch hwy drwy bwyso’r botwm yn rheolaidd. Gwnewch yn siŵr bod o leiaf un larwm mwg  ar bob llawr yn eich cartref – gosodwch hwy ar y landin , mewn cynteddau ac mewn ystafelloedd sydd gan gyfarpar trydan.  Hefyd, cymrwch funud i ofalu am berthnasau llai abl, i wneud yn siŵr eu bod hwythau hefyd yn ddiogel.

 

 

Darllenwch fwy yma

Newyddion diweddaraf

Mwy o newyddion

Rydym nawr yn recriwtio

Darllen Mwy

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen